Improkurs for lærere

Improvisasjon i klasserommet er et morsomt og inspirerende kurs for alle lærere og lærerstudenter som vil.. …oppleve mer trygghet og kontroll i komplekse situasjoner …få morsomme redskaper og øvelser som bygger et inkluderende og trygt klassemiljø …utvikle seg som en trygg og tydelig klasseleder Kurset er bygget opp av øvelser og teori fra improvisasjonsteater, koblet […]