Kurs

Improkurs for lærere

Tid og sted for kurs høsten 2019: Gå til påmeldingsskjema.  Improvisasjon i klasserommet er et morsomt og inspirerende kurs for alle lærere og lærerstudenter som vil.. …oppleve mer trygghet og kontroll i komplekse situasjoner …få morsomme redskaper og øvelser som bygger et inkluderende og trygt klassemiljø …utvikle seg som en trygg og tydelig klasseleder Kurset […]